Skip to content

Kategoria: Kilpailut

Valokuvauskilpailu: Vastakohdat / Photography Competition: Opposites

 

arrows

Kameraseura Vastavalo ja TT-kamerat järjestävät valokuvauskilpailun teemalla ”vastakohdat”. Ota teemaan liittyen kaksi kuvaa ja lähetä ne sähköpostin liitteinä osoitteeseen opposites@tutamail.com viimeistään keskiviikkona 30.11.2016. Kilpailuaikaa on jatkettu kaksi viikkoa. Osallistu siis kisaan viimeistään keskiviikkona 14.12.2016. Katso kilpailun säännöt alta!

Kolmihenkinen tuomaristo valitsee kolme parasta kuvaparia. Osallistuneita teoksia julkaistaan kilpailun päätyttyä Kameraseura Vastavalon Facebook-ryhmässä, TT-kameroiden Facebook-sivulla ja kummankin seuran verkkosivuilla. Teoksista järjestetään mahdollisuuksien mukaan näyttelyt Tampereen yliopistolla ja Tampereen teknillisellä yliopistolla.

Palkinnot

 • 1. sija: Kameratorin 80 euron lahjakortti
 • 2. sija: Kameratorin 40 euron lahjakortti
 • 3. sija: Kameratorin 20 euron lahjakortti
 • Lisäksi kaikkien osallistujien kesken arvotaan yllätyspalkinto.

Säännöt

 • Osallistujan tulee olla joko Kameraseura Vastavalon tai TT-kameroiden jäsen.
 • Osallistujalla tulee olla kaikki oikeudet teokseensa, eli kuvaparin tulee olla itse otettu.
 • Molempien kuvien tulee olla otettu kilpailun voimassaoloaikana (1.11.–14.12.2016).
 • Yksittäinen henkilö voi osallistua kilpailuun yhdellä kuvaparilla.
 • Kotirauhan tai muun suojan piirissä kuvatuilta henkilöiltä on oltava lupa kuvien julkaisuun.
 • Oikeudet kuviin säilyvät kuvaajalla, mutta osallistumalla kilpailuun annat TT-kameroille ja Kameraseura Vastavalolle oikeuden julkaista kuvat kyseisten kameraseurojen Facebook- ja verkkosivuilla.
 • Kuvat voi halutessaan nimetä tai jättää nimeämättä.
 • Kuvat tulee lähettää JPEG-muodossa ja kuvien pitkien sivujen tulee olla julkaisusyistä vähintään 2048 pikseliä. Liitteiden koko voi olla yhteensä enintään 25 MB.

Camera Club Vastavalo and TT-kamerat are organizing a photography competition with the theme “opposites”. Take two pictures related to the topic and send them to opposites@tutamail.com latest on Wednesday 30.11.2016. The contest period has been extended by two weeks. Make sure to participate in the competition latest on Wednesday 14.12.2016! You can find the rules of the competition below.

A panel of 3 judges will choose the best entries. All entries will be displayed both on the Camera Club Vastavalo Facebook group and on the TT-kamerat Facebook page and on both club’s websites after the submission deadline. The pictures might also be printed and displayed on the UTA and TUT campuses.

Rewards

 • 1st place: 80 euro gift card for Kameratori
 • 2nd place: 40 euro gift card for Kameratori
 • 3rd place: 20 euro gift card for Kameratori
 • Additionally every participant will take part in a raffle for a surprise prize.

Rules

 • Every participant must be a member of either Camera Club Vastavalo or TT-kamerat.
 • Every participant must be the sole owner of the pictures composing his/her entry, i.e. must have taken the pictures himself/herself.
 • Both pictures must be taken during the competition phase (1.11.–14.12.2016).
 • Every participant can submit only one entry consisting of two pictures.
 • The participant must have permission from persons photographed within the sanctity of the home or under other judicial protections for the publication of the photos.
 • The copyright of the pictures stay with the participants, but by sending a picture participant allow TT-kamerat and Camera Club Vastavalo publish the pictures on their Facebook page and website.
 • The pictures can be named or left unnamed.
 • The pictures must be sent in JPEG-format with the long edge being at least 2048 pixels. The maximum size of the attachments is 25 MB in total.

Osallistu Haiku x Valokuva -kilpailuun! / Participate in Haiku x Photo Contest!

haiku
Kuva/Photo: Roberta Cortese
(License: CC BY-NC-ND 2.0)

Kuulaat aamut, ruska ja kerrospukeutuminen, niistäkö on syksy tehty? Kameraseura Vastavalo järjestää kaikille avoimen kilpailun, jonka teemana on yhdistää japanilaiset, perinteisesti kolmisäkeiset haiku-runot (ks. tarkemmin esimerkiksi täältä) ja valokuvaus.

Kilpailuun voit osallistua joka päivä 1.–18. lokakuuta 2015 itse kirjoittamasi haikun ja ottamasi valokuvan yhdistelmällä. Osallistuminen tapahtuu lisäämällä teos kilpailuaikana Kameraseura Vastavalon Facebook-ryhmään. Toteutustapa on vapaa ja runon voi sisällyttää joko kuvaan tai sen kuvaukseen. Runon kielen voit valita itse!

Kilpailun päätyttyä Kameraseura Vastavalon jäsenistä koostuva raati valitsee suosikkinsa ja kolme parasta teosta palkitaan teeman hengessä seuraavanlaisesti: 1) Hannes Heikuran valokuvakirjalla Kuljemme yksin (monikielinen) ja suklaalla (arvo 50 €), 2) Matsuo Bashōn haikukokoelmalla The Complete Haiku (englanninkielinen) ja suklaalla (arvo 30 €)  ja 3) suklaalla (arvo 10 €). Parhaista kilpailukuvista voidaan myös järjestää näyttely.

Kilpailu pähkinänkuoressa:

 • Osallistujalla tulee olla kaikki oikeudet teokseensa, eli valokuvan tulee olla itse otettu ja runon itse keksitty. Runon kielen voi valita itse.
 • Kilpailuun voi osallistua kerran päivässä 1.–18.10.2015 Kameraseura Vastavalon Facebook-ryhmässä.
 • Kotirauhan tai muun suojan piirissä kuvatuilta henkilöiltä on oltava lupa kuvan julkaisuun.
 • Kameraseura Vastavalo voi käyttää kilpailukuvia valokuvanäyttelyssä ja internetsivuillaan.

In English:

Brisk mornings, autumn colours, layered clothes, are these what autumn is made of? Camera Club Vastavalo is organising a contest open for everyone which combines haiku, the Japanese, traditionally three-phrased poems (see more information here) and photographs.

You can participate in the contest every day between the 1st and 18th October 2015 with the haiku written and photo taken by yourself. Post your artwork to the Facebook group of Camera Club Vastavalo. You can use any techniques and either add the poem in the photo or in its description. The language choice of the poem is yours!

When the contest is over, the jury will pick their favourite artworks. In the jury there will be members of Vastavalo. Three best artworks will be rewarded, and the prizes will be 1) Hannes Heikura’s photography book We Walk Alone (multilingual) & chocolate (50 €), 2) Matsuo Bashō’s haiku collection The Complete Haiku (in English) and chocolate (30 €) and 3) chocolate (10 €). We might also arrange a photography exhibition of the best artworks.

The contest in a nutshell:

 • The participant must have all rights to the artwork, so the poem has to be written and the photograph has to be taken by the participant. The choice of the poem’s language is free.
 • You can participate once a day 1.–18.10.2015 in Camera Club Vastavalo’s Facebook group.
 • The participant must have permission from persons photographed within the sanctity of the home or under other judicial protections for the publication of the photos.
 • Camera Club Vastavalo can use the photographs in an exhibition and publish them on their website.

Minun feminismini -valokuvauskilpailu / My feminism photo contest

Print

 

Mitä feminismi tarkoittaa?

Kuinka monet kasvot sillä on?

Miltä näyttää sinun feminismisi?

Tamyn Naiskulttuuripäivät ja Kameraseura Vastavalo järjestävät valokuvauskilpailun, jonka tavoitteena on tuoda esille feminismin erilaisia ilmenemismuotoja ja sävyjä.

Tartu siis kameraan ja näytä, mitä feminismi sinulle merkitsee!

Parhaista valokuvista järjestetään näyttely Tampereen yliopiston Alakuppilaan Naiskulttuuripäivien ajaksi viikolla 15. Parhaat kuvat valitsee Tamyn ja Vastavalon edustajista koottu raati.

Kolme parasta kuvaa palkitaan valokuvaustarvikeliike Kameratorin lahjakorteilla. Voittaja saa sadan euron lahjakortin, toiseksi ja kolmanneksi tulleet saavat kumpikin 50 euron lahjakortin.

Kuvat lähetetään otsikolla ”Minun feminismini” osoitteeseen naiskulttuuripaivat@tamy.fi. Lähetä kilpailukuvasi JPEG-muodossa. Kuvan pitkän sivun on oltava vähintään 3600 pikseliä. Ilmoita viestissä koko nimesi ja yhteystietosi. Samalla sitoudut noudattamaan kilpailun sääntöjä.

Viimeinen osallistumispäivä on 29.3.2015.

Kilpailun säännöt

 1. Kuvan tulee olla osallistujan itsensä ottama ja kuvaajalla on oltava kuvaan täydet oikeudet. Järjestäjä ei ota juridista vastuuta osallistujan mahdollisesti syyllistyessä tekijänoikeuslain rikkomiseen.
 2. Kukin kilpailija voi osallistua kilpailuun vain yhdellä valokuvalla. Kilpailukuva ei saa olla aikaisemmin julkaistu.
 3. Valokuvaa saa käsitellä maltillisesti, esimerkiksi kontrastisäätöjä saa tehdä.
 4. Kotirauhan tai muun suojan piirissä kuvatuilta henkilöiltä on oltava lupa kuvan julkaisuun.
 5. Naiskulttuuripäivät ja Kameraseura Vastavalo voivat käyttää kilpailukuvia valokuvanäyttelyssä ja nettisivuillaan.

 My feminism photo contest

 

What does feminism mean?

How many faces does it have?

How your feminism looks?

Tamy’s Women Culture Days and Camera Club Vastavalo are organizing a photo contest to bring up the different forms and shades of feminism.

Grab your camera and show us what feminism means to you!

There will be an exhibition of the best photographs during the Women Culture days on week 15 at Alakuppila, at the university of Tampere. The best photos will be chosen by a panel formed from members of Tamy and Vastavalo.

Three best photos will be awarded with gift certificates to the photography supply store Kameratori. The winner will receive a gift certificate of one hundred euros while the second and third base will get a fifty euro certificate each.

The photos will be sent to naiskulttuuripaivat@tamy.fi with the headline “Minun feminismini.” The last day to enter the competition is 29.3.2015.

Check the rules and information on how to enter on Vastavalo’s website at: http://vastavalo.kapsi.fi/minun-feminismini/

Send your photos in JPEG-form. The long side of the photograph should be at least 3600 megapixels. Please include your whole name and contact information in your email. By doing this you agree to follow the rules of the competition.

Rules

 1. The photo must be taken by the participant and they must have full rights to the photo. The contest organizer does not take judicial responsibility if a participant should be found guilty of breaking any copyright laws.
 2. Each participant can only enter the contest with one photograph. The photo submitted to the contest must be previously unpublished.
 3. Moderate retouching of photos is allowed, for example of the contrast levels of the photographs can be modified.
 4. Participant must have permission from persons photographed within the sanctity of the home or under other judicial protections for the publication of the photos.
 5. Women Culture Days and Camera Club Vastavalo can use the photographs in an exhibition and publish them on their websites.