Skip to content

Käännös on meneillään / Translation is in progress

Vastavalon sivuston osia käännetään englanniksi. Julkaisemme tiedotteet joka tapauksessa sekä suomeksi että englanniksi, mutta nyt työn alla on sivuston muiden osien kääntäminen.


Vastavalo’s website’s English translation is currently in progress in the parts of the website. We publish our bulletins both Finnish and English in any case, but now we are working with the translation of the other parts of the website.