Skip to content

Pimiökurssi / Darkroom tutorial

filmikuva

Paljon toivotulla pimiökurssilla jokainen osallistuja kehittää itse kuvaamansa filmit ja vedostaa itse ottamiaan kuvia. Jokainen osallistuja saa kaksi filmirullaa kuvattavaksi ensimmäisessä tapaamisessa 15.11.2016.

Tavoitteena on, että kurssin jälkeen osallistuja osaa toimia pimiössä itsenäisesti.

Osallistujamäärä kurssille on rajattu, ja ilmoittautuminen tapahtuu erillisellä lomakkeella. Kurssin osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssi tuli täyteen ensimmäisenä ilmoittautumispäivänä.

Kurssin aikataulu ja sisältö

 • 15.11.2016 ensimmäinen tapaaminen: kurssimateriaalin jako.
  • Tarkemmat aikataulut sovitaan tarkemmin tässä ensimmäisessä tapaamisessa.
  • Jokainen kurssilainen saa kaksi rullaa mustavalkofilmiä, jotka on tarkoitus kuvata kehitettäväksi seuraavan viikon loppuun mennessä.
 • 25.-27.11.2016 Varsinainen pimiötyöskentely kahtena eri päivänä viikonlopun aikana.
  • Ensimmäisenä päivänä kehitetään filmit ja toisena kehitetään kuvia.

Pimiökurssista veloitetaan osallistumismaksu, jolla katetaan materiaaleista syntyviä kuluja.
Osallistumismaksu on 15 euroa jäsenille ja 20 euroa ei-jäsenille.

Kurssin vetää Vastavalon pimiövastaava Jimi Ansio.

Facebook-tapahtuma


On this tutorial, all participants will develop films that they’ve shot themselves and then print their own film photos in the darkroom. Each participant will receive two rolls of film in the first meeting on 15th November 2016.

The aim is that after the tutorial the participant is able to work in the darkroom independently.

The number of participants is limited. The participants are chosen in the order of enrolment. The course is full. All the participants enrolled during the first day of enrolment.

Timetable

 • 15.11.2016 first meeting: handing out materials. In this first meeting the schedule for the darkroom weekend will be discussed with the participants. Each participant will receive two rolls of black and white film. The participants should take photos and have these films ready for developing by the end of next week.
 • 25.-27.11.2016 Working in the dark room during two days
  • First day for developing films, second for developing your photos.
  • Each participant will develop the two films that they’ve shot and then print their own film photos in the darkroom.

A material fee will be charged. The participation fee is 15 euros for Vastavalo members and 20 euros for non-members.

Jimi Ansio who is in charge of Vastavalo’s darkroom will also be in charge of this tutorial.

Facebook event